Παρακαλώ πριν προχωρήσετε στη κατάθεση αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πατώντας εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :Σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική κατάθεση Σήματος πρέπει να επισυνάπτονται οπωσδήποτε τα παρακάτω έγγραφα κατά περίπτωση:

* Νομιμοποιητικά έγγραφα στη περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Εταιρία,

* Διορισμός αντικλήτου με υπογραφή του καταθέτη ή, εάν ο καταθέτης είναι εταιρία, με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της (εφόσον δεν ορίζεται δικηγόρος),

* Γραμμάτιο προείσπραξης στην περίπτωση που ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος και θα καταθέσει τη δήλωση σήματος,

Τα εν λόγω έγγραφα σκανάρονται και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (μικρότερο των 2mb).

Η μη επισύναψη των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε κάθε βήμα θα εμποδίζει την συνέχιση της διαδικασίας. Η δε επισύναψη λανθασμένων δικαιολογητικών θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της εξέτασης ή και την απόρριψη του Σήματος

Εκ της Διευθύνσεως

Σημαντικό!
Λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας στο σύστημα TAXIS παρατηρούνται σφάλματα στις ηλεκτρονικές καταθέσεις Εθνικών σημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν κατά την εισαγωγή του 20ψήφιου αριθμού ηλεκτρονικού παραβόλου και πατώντας <<ΠΛΗΡΩΜΗ>> (επανειλημμένα πατήματα ίσως προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος) παρουσιαστεί το μήνυμα <<Σφάλμα / το παράβολο βρίσκεται σε κατάσταση μη πληρωμένο>> μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό παράβολο!
Επικοινωνήστε με το 2103893352 ή στείλτε email gkefalogiannis@gge.gr αναφέροντας τον αριθμό παραβόλου και τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Λόγω προβλήματος στις πλατφόρμες TM Class & TM View που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα Ηλεκτρονικής κατάθεσης ίσως στο Βήμα 2 να μην είναι εφικτή η αναζήτηση των κλάσεων, μπορείτε όμως να καταθέσετε το σήμα σας υποβάλλοντας τον δικό σας κατάλογο χρησιμοποιώντας τον αριθμό της επιθυμητής κλάσης και πληκτρολογώντας τα προϊόντα / υπηρεσίες (χωρίζοντας με # όπως γράφουμε στις οδηγίες). Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις κλάσεις από την ιστοσελίδα μας https://www.mindev.gov.gr/24890-2/