Η διεύθυνση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Σημάτων άλλαξε σε: https://tmfo.obi.gr

Εάν δεν μεταφερθείτε αυτόματα, πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο.